پشتیبانی

 • پشتیبانی مدرسه آنلاین سطح یک

  15,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • شرایط
  • زمان پاسخگویی
  • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و به شما اطلاعرسانی خواهد شد. توجه
 • پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح چهار

  2,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • شرایط
  • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
 • پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح سه

  10,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • شرایط
  • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
 • پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح دو

  12,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • شرایط
  • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
 • پشتیبانی سایت های وردپرسی - سطح یک

  20,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • شرایط
  • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و زمان دقیق آن پس از بررسی توسط کارشناسان ما به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه
 • پشتیبانی مدرسه آنلاین سطح دو

  8,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • شرایط
  • زمان پاسخگویی
  • زمان رفع ایراد بسته به نوع آن داشته و به شما اطلاع رسانی خواهد شد. توجه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد